Zorg continu beter

Geschiedenis

Qualicura is in tien jaar tijd sterk gegroeid; begonnen als een eenmansbedrijf op een zolderkamer en uitgegroeid tot een volwaardige organisatie met meer dan tien medewerkers. Niet alleen het team is gegroeid in aantal en in expertise, ook de diversiteit aan opdrachten is sinds 2008 sterk toegenomen.

De start in 2008
Op 8 augustus 2008 is Qualicura officieel opgericht door Vincent Krones. Hij zag destijds dat er steeds meer van artsen werd gevraagd en dat zij veel tijd kwijt waren aan randzaken, zoals het uitvoeren van visitaties. Vincents streven was om artsen te ondersteunen en adviseren zodat zij meer tijd konden besteden aan de zorg.

2008 – 2012: van ZZP’er naar personeel
De eerste jaren focuste Vincent zich hoofdzakelijk op de ondersteuning van visitaties. Twee jaar lang ondersteunde hij drie wetenschappelijke verenigingen. In 2010 begon het aantal verenigingen die gebruik wilde maken van zijn diensten dusdanig te groeien dat hij zijn eerste werknemer in dienst nam.

2013 – 2018: van eenmanszaak naar BV
In 2013 is Qualicura door de groei in personeel van een eenmanszaak omgevormd naar een BV. In de jaren die volgden zijn in totaal 13 medewerkers in dienst gekomen. Naast het ondersteunen van jaarlijks ongeveer 180 visitaties, werd ook gevraagd naar andere vormen van ondersteuning zoals bureauwerkzaamheden,  richtlijnontwikkeling en de ontwikkeling van kwaliteitsnormen.

2018 – verder
Op 8 augustus 2018 bestond Qualicura tien jaar. Met dit mooie jubileum in het achterhoofd heeft Qualicura haar ambities opgeschroefd en ten doel gesteld om zorgprofessionals te helpen bij het continu verbeteren van de kwaliteit van de gezondheidzorg. Dit doen wij door ondersteuning te verlenen aan zorgprofessionals volgens de PDCA-cyclus: Plan, Do, Check, Act.

Wilt u meer weten over onze werkzaamheden? Kijk dan bij ‘Onze diensten’.


© 2008 - 2020 Qualicura - alle rechten voorbehouden - ontwerp: Buro Hugo