top of page

Kennismaken met...

Jolijn Vorstenbosch

Foto Jolijn Vorstenbosch

Naam: Jolijn Vorstenbosch

Functie: Projectondersteuner

+31(0)85 - 0202 228

  • LinkedIn Social Icon

Wie?

Jolijn Vorstenbosch, projectondersteuner bij Qualicura sinds 2019.

Achtergrond?

Mijn loopbaan heeft grofweg bestaan uit twee rollen: adviseur op het gebied van kwaliteit van personeel en ondersteuner in administratieve processen, onder meer binnen de jeugdzorg en in een ziekenhuis. Ik koos in 2020 bewust voor deze rol van projectondersteuner en de match met Qualicura voelde heel snel als de juiste.

Je bent als projectondersteuner van onschatbare waarde voor de adviseurs. Hoe draag jij je steentje bij aan het hele proces van visiteren?

Doordat ik zelf slechts incidenteel een visitatie begeleid, kan ik veel zaken voor de adviseurs uitwerken terwijl zij visitaties uitvoeren. Hier kunnen zij vervolgens op hun kantoordag weer mee verder. Wat ik bijvoorbeeld doe, gespreksnotulen uitwerken, draaiboeken opstellen, een eerste opzet van verslagen schrijven of de interne checks van verslagen uitvoeren. Daarnaast participeer ik in alle activiteiten van het team visitaties zoals intervisie, onderwijs en teamoverleg. Doordat we binnen Qualicura het werkproces heel efficiënt hebben ingericht en ondersteuners, adviseurs en programmamanager samen optrekken is het heel prettig werken. Kenmerkend voor Qualicura vind ik het streven naar kwaliteit en bij elke visitatie opnieuw de aandacht hebben voor wat er speelt binnen die specifieke vakgroep, opleidingsgroep, afdeling en/of instelling.

bottom of page