top of page

Kennismaken met...

Jolijn Vorstenbosch

Naam: Jolijn Vorstenbosch

Functie: Projectondersteuner visitaties

+31(0)85 - 0202 228

  • LinkedIn Social Icon

Wie?

Jolijn Vorstenbosch, projectondersteuner visitaties bij Qualicura sinds 2019.

Achtergrond?

Mijn loopbaan heeft grofweg bestaan uit twee rollen: adviseur op het gebied van kwaliteit van personeel en ondersteuner in administratieve processen, onder meer binnen de jeugdzorg en in een ziekenhuis. Ik koos in 2020 bewust voor deze rol van projectondersteuner en de match met Qualicura voelde heel snel als de juiste.

Je bent als projectondersteuner van onschatbare waarde voor de adviseurs. Hoe draag jij je steentje bij aan het hele proces van visiteren?

Doordat ik zelf slechts incidenteel een visitatie begeleid, kan ik veel zaken voor de adviseurs uitwerken terwijl zij visitaties uitvoeren. Hier kunnen zij vervolgens op hun kantoordag weer mee verder. Wat ik bijvoorbeeld doe,  gespreksnotulen uitwerken, draaiboeken opstellen, een eerste opzet van verslagen schrijven of de interne checks van verslagen uitvoeren. Daarnaast participeer ik in alle activiteiten van het team visitaties zoals intervisie, onderwijs en teamoverleg. Doordat we binnen Qualicura het werkproces heel efficiënt hebben ingericht en ondersteuners, adviseurs en programmamanager samen optrekken is het heel prettig werken. Kenmerkend voor Qualicura vind ik het streven naar kwaliteit en bij elke visitatie opnieuw de aandacht hebben voor wat er speelt binnen die specifieke vakgroep, opleidingsgroep, afdeling en/of instelling.

Inmiddels ben je ook bij verschillende andere projecten betrokken. Kan je iets vertellen over een leuk project binnen Qualicura?

In de afgelopen maanden heb ik samen met collega’s een advies en een gedetailleerde uitwerking daarvan geformuleerd voor de uitvoering van visitaties tijdens de COVID-19 pandemie. Na aanvankelijk uitstel van visitaties worden veel visitaties inmiddels weer uitgevoerd. De huidige RIVM-maatregelen vergen aanpassing van de reguliere werkwijze. Wij hebben een leidraad geformuleerd die wetenschappelijke verenigingen kan helpen bij het organiseren van visitaties in de komende maanden. Tijdens dit project hebben we heel zinvol stilgestaan bij allerlei details in het visitatieproces en ons gericht op het anticiperen op mogelijke belemmeringen en het bieden van oplossingen voor deze belemmeringen en vervolgens het bieden van oplossingen voor deze belemmeringen. Het resultaat en de wijze waarop dit is ontvangen geeft mij voldoening.

bottom of page