Zorg continu beter

Onze diensten

Het zwaartepunt in de werkzaamheden van Qualicura heeft altijd op de ondersteuning van opleidings- en kwaliteitsvisitaties gelegen. Echter, vanuit de wetenschappelijke verenigingen waar Qualicura nauw mee samenwerkt, komt steeds meer vraag naar ondersteuning op andere gebieden dan visitaties. In dit kader heeft Qualicura in 2016 haar beleidsvisie geherformuleerd.

Naast de ondersteuning bij kwaliteits- en opleidingsvisitaties zal Qualicura haar expertise tevens inzetten in de ondersteuning van wetenschappelijke vereniging bij richtlijn- en normontwikkeling, implementatie- en kwaliteitsprojecten, evaluatie van zorg en bureau werkzaamheden.

Wilt u meer weten over het ontstaan van Qualicura of haar mensen? Kijk dan bij ‘Geschiedenis’ of ‘Team’.

De folder over de diensten van Qualicura vindt u hier.


Ontwikkelen richtlijnen, normen en visitatiemethodiek
Implementeren richtlijnen, normen en best practices
Ondersteunen kwaliteits- en opleidingsvisitaties
Evalueren zorgprocessen en opstellen beleidsadvies
Bureau
wetenschappelijke verenigingen

© 2008 - 2020 Qualicura - alle rechten voorbehouden - ontwerp: Buro Hugo