Zorg continu beter

Evalueren zorgprocessen en opstellen beleidsadvies

Wat houdt het in?
Bij de evaluatie van zorgprocessen wordt aan de hand van vooraf opgestelde doelen de effecten van en processen in de implementatie gemeten. De methode die wordt gebruikt voor de evaluatie is projectafhankelijk. Naar aanleiding van de evaluatie wordt een advies geschreven over het effect van de innovatie en implementatie. Dit advies wordt vertaald naar een beleidsadvies op lokaal of landelijk niveau en kan gebruikt worden in nieuwe trajecten.

Wat kunnen wij voor u betekenen?
Wij kunnen u ondersteunen bij het evalueren van zorgprocessen en het opstellen van beleidsadvies op inhoudelijk- en procesniveau.

Een blik op onze eerdere projecten
Door het aantrekken van nieuwe werknemers en de juiste expertise zijn wij vanaf nu beschikbaar om u te ondersteunen op het gebied van evaluatietrajecten.

Hebt u interesse in of vragen over ondersteuning bij evaluatie van zorgprocessen? Neem dan contact met ons op.


Ontwikkelen richtlijnen, normen en visitatiemethodiek
Implementeren richtlijnen, normen en best practices
Ondersteunen kwaliteits- en opleidingsvisitaties
Evalueren zorgprocessen en opstellen beleidsadvies
Bureau
wetenschappelijke verenigingen

© 2008 - 2020 Qualicura - alle rechten voorbehouden - ontwerp: Buro Hugo