Zorg continu beter

Implementeren richtlijnen, normen en best practices

Wat houdt het in?
Bij het woord ‘implementatie’ kunt u denken aan het invoeren van richtlijnen, zorgprotocollen of best practices in de zorg. Het gaat vaak over de invoering van een vernieuwing en verbetering met als doel dat deze een structurele plaats krijgt in het handelen van zorgprofessionals, het functioneren van organisaties of de structuur van de gezondheidszorg.

Wat kunnen wij voor u betekenen?
In samenwerking met zorgprofessionals ondersteunen wij u bij het implementeren van verbeteringen in de zorg op inhoudelijk- en procesniveau. Wij zorgen ervoor dat alles verloopt zoals gepland en de producten tijdig worden opgeleverd. Daarnaast hebben wij een eigen programma ontwikkeld: ‘Zorg continu beter’. In dit programma worden zorgprocessen in samenwerking met zorgprofessionals verbeterd op basis van richtlijnen en praktijkervaringen.

Een blik op onze eerdere projecten
Samen met 14 wetenschappelijke verenigingen wordt een nieuwe kwaliteitscyclus voor kwaliteitsvisitaties geïmplementeerd en wordt een werkwijze voor het onderhoud voor de normen- en waarderingssystematiek vastgesteld. Dit project staat bekend als het project STeRK (Structurele Terugkoppeling en Resultaten Kwaliteitsvisitaties). In samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie (NVvN) participeren wij in de implementatie van een multidisciplinaire QRNS-kwaliteitsregistratie (Quality Registry Neuro Surgery). Daarnaast zijn de eerste ziekenhuizen gestart in het programma ‘Zorg continu beter’.

Hebt u interesse in of vragen over ondersteuning bij implementatieprojecten? Neem dan contact met ons op.


Ontwikkelen richtlijnen, normen en visitatiemethodiek
Implementeren richtlijnen, normen en best practices
Ondersteunen kwaliteits- en opleidingsvisitaties
Evalueren zorgprocessen en opstellen beleidsadvies
Bureau
wetenschappelijke verenigingen

© 2008 - 2020 Qualicura - alle rechten voorbehouden - ontwerp: Buro Hugo