Zorg continu beter

Ontwikkelen richtlijnen, normen en visitatiemethodiek

Wat houdt het in?
Wij ondersteunen de ontwikkeling van richtlijnen, normen en visitatiemethodiek. Een richtlijn bevat aanbevelingen voor het verbeteren van kwaliteit van zorg. Met behulp van normen (ook wel indicatoren genoemd) worden de aanbevelingen vanuit de richtlijn in de praktijk getest. Dit resulteert in een nieuwe visitatiemethodiek.

Wat kunnen wij voor u betekenen?
Samen met de wetenschappelijke verenigingen en patiëntenverenigingen ondersteunen wij u bij richtlijn- en normenontwikkeling. De ontwikkeling van visitatiemethodiek wordt uitgevoerd in samenwerking met wetenschappelijke verenigingen. Op procesniveau zorgen wij er bijvoorbeeld voor dat deadlines worden gehaald, de communicatie prettig en duidelijk verloopt, de juiste stakeholders op het juiste moment betrokken worden en dat de financiën worden bijgehouden. Op inhoudelijk niveau kunnen wij participeren bij onder andere de search strategie, de samenvatting van de literatuur of het formuleren van normen.

Een blik op onze eerdere projecten
Vanaf 2013 hebben wij ondersteuning geboden bij de ontwikkeling van meerdere richtlijnen. Voorbeelden hiervan zijn de richtlijnen ‘Diagnostiek NSAID overgevoeligheid bij volwassen patiënten in het kader van NSAID-Exacerbated Respiratory Disease (NERD)’, ‘Voedselprovocatie’ en ‘Standaardisatie receptuur en doseerschemas’.

Hebt u interesse in of vragen over de ondersteuning bij richtlijnen, normen en visitatiemethodiek? Neem dan contact met ons op.

 

 


Ontwikkelen richtlijnen, normen en visitatiemethodiek
Implementeren richtlijnen, normen en best practices
Ondersteunen kwaliteits- en opleidingsvisitaties
Evalueren zorgprocessen en opstellen beleidsadvies
Bureau
wetenschappelijke verenigingen

© 2008 - 2020 Qualicura - alle rechten voorbehouden - ontwerp: Buro Hugo