Zorg continu beter

Bureau wetenschappelijke verenigingen

Wat houdt het in?
Iedere wetenschappelijke vereniging in Nederland heeft een bestuur en een bureau dat voorziet in het regelen van de dagelijkse taken. Daarbij horen verschillende taken op het gebied van beleid, financiën, administratie en secretariaat.

Wat kunnen wij voor u betekenen?
Wij ontzorgen wetenschappelijke verenigingen door het voeren van een volledig verenigingsbureau. Voorbeelden van onze taken zijn: bestuursvergaderingen voorbereiden en notuleren, vragen afhandelen per e-mail en telefoon, ledenadministratie verzorgen, congressen en bijeenkomsten organiseren, content plaatsen op de verenigingswebsite, boekhouding en facturatie uitvoeren en begrotingen opstellen.

Een blik op onze eerdere projecten
Wij verzorgen alle bureauwerkzaamheden voor de Nederlandse Vereniging van Allergologie en Klinische Immunologie (NVvAKI), de Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde (NVNG) en de Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie (NVvN).

Hebt u interesse in of vragen over ondersteuning van het bureau van uw wetenschappelijke vereniging? Neem dan contact met ons op.


Ontwikkelen richtlijnen, normen en visitatiemethodiek
Implementeren richtlijnen, normen en best practices
Ondersteunen kwaliteits- en opleidingsvisitaties
Evalueren zorgprocessen en opstellen beleidsadvies
Bureau
wetenschappelijke verenigingen

© 2008 - 2020 Qualicura - alle rechten voorbehouden - ontwerp: Buro Hugo