Zorg continu beter

Visitatietraining

Visitatietraining
Een visitatie is een intercollegiale doorlichting van een vakgroep of maatschap op locatie. Iedere vijf jaar krijgt de wetenschappelijke vereniging een beeld van de stand van zaken op gebied van kwaliteit van de gevisiteerde vakgroepen. Een visitatie wordt uitgevoerd door een visitatiecommissie bestaande uit een groep vakgenoten. Hierbij wordt getoetst aan de hand van een door de wetenschappelijke vereniging vastgesteld normen & waarderingssystematiek, waardoor de gevisiteerde vakgroep in staat is om zichzelf te verbeteren.

Qualicura heeft meer dan 10 jaar ervaring met het ondersteunen en begeleiden van visitatiecommissies bij het uitvoeren van medische kwaliteit en opleidingsvisitaties in de medisch-specialistische zorg. Onze ervaren adviseurs ondersteunen jaarlijks ongeveer medische 180 kwaliteits- en opleidingsvisitaties. Hierdoor zijn wij in Nederland de grootste partij op dit gebied. Doordat onze ervaren adviseurs meerdere landelijke wetenschappelijke verenigingen begeleiden, kunnen zij overkoepelend advies geven en hun opgedane ervaring in elke visitatie toepassen. Deze ervaring willen wij graag met uw nieuwe en ervaren visiteurs delen.

Daarom bieden wij de volgende diensten aan:

 

Training op maat

Heeft u behoefte aan een training of workshop die specifiek is afgestemd op uw wensen? Bijvoorbeeld een training met alleen leden vanuit uw eigen wetenschappelijke vereniging of een training die op een andere competentie is gericht? Laat het ons weten. Op basis van uw wensen stellen wij graag – in overleg met u – een training op maat samen. Hierover worden met u aparte prijsafspraken gemaakt.


© 2008 - 2020 Qualicura - alle rechten voorbehouden - ontwerp: Buro Hugo