top of page

Qualicura levert al meer dan 10 jaar haar diensten aan meerdere wetenschappelijke verenigingen en andere medische partners die behoefte hebben aan ondersteuning. Waar in het begin de nadruk werd gelegd op het begeleiden van visitaties, heeft Qualicura tegenwoordig meerdere expertisegebieden. De drie pijlers van Qualicura zijn:


-    Visitaties
-    Richtlijnen & Projecten
-    Bureauwerkzaamheden


Binnen deze drie pijlers zijn daarnaast nieuwe diensten ontwikkeld: het geven van visitatietrainingen, het herzien van normen en waarderingssystematiek die gebruikt worden bij kwaliteitsvisitaties, het organiseren van medische congressen en het inzetten van collega’s in de vorm van detachering en consultancy


Visitaties maakt vooralsnog het grootste deel van Qualicura uit. Met gemiddeld 180 visitaties per jaar voor 14 wetenschappelijke verenigingen en meer dan 10 jaar ervaring is Qualicura de marktleider op het gebied van visitaties. Qualicura blijft zich echter ontwikkelen en wil de kwaliteit van zorg in de breedste zin van het woord verbeteren. Dit is terug te zien in de toenemende hoeveelheid richtlijnen en projecten die Qualicura begeleidt. De richtlijnen en projecten variëren in medisch aandachtsgebied en worden elk op professionele wijze begeleid door één van onze adviseurs. Ook de hoeveelheid bureauwerkzaamheden is de afgelopen jaren toegenomen. Qualicura heeft van drie wetenschappelijke verenigingen het gehele ambtelijk secretariaat overgenomen en ondersteunt twee andere wetenschappelijke verenigingen gedeeltelijk in het ambtelijk secretariaat. 


Wilt u meer weten over onze diensten? Klik dan hierboven via de links door naar de betreffende pagina’s. Heeft u een vraag over (een van) onze diensten? Neem dan contact met ons op.

Onze diensten

bottom of page