Qualicura heeft meer dan 10 jaar ervaring in het begeleiden van visitatiecommissies bij het uitvoeren van medische kwaliteit en opleidingsvisitaties in de medisch-specialistische zorg. Onze ervaren adviseurs ondersteunen jaarlijks ongeveer 180 medische kwaliteits- en opleidingsvisitaties. Hierdoor zijn wij in Nederland de grootste partij op dit gebied. Doordat onze ervaren adviseurs meerdere landelijke wetenschappelijke verenigingen begeleiden, kunnen zij overkoepelend advies geven en hun opgedane ervaring in elke visitatie toepassen. Deze ervaring willen wij graag met uw nieuwe en ervaren visiteurs delen.

Daarom bieden wij de volgende diensten aan:

Wilt u meer weten over visitaties? Klik dan hier

Basistraining

Gaat u deel uitmaken van een visitatiecommissie en wilt u goed voorbereid zijn op deze taak? Met onze basistraining leren wij u hoe u kunt bijdragen aan een succesvolle visitatie in de medisch specialistische zorg.

 

Tijdens de basistraining visiteren wordt aandacht gegeven aan:

 

1. Introductie op de visitatiemethodiek:

 • Uitgangspunten van visiteren

 • Normen & waarderingssystematiek

 • Visitatie-instrumenten

 • Juridische aspecten

 

2. Het visitatieproces:

 • De voorbereiding van een visitatie (beeldvorming vooraf en aandachtspunten bepalen)

 • De uitvoering van een visitatie (gesprekstechnieken en time management)

 • De afwerking van een visitatie (rapporteren en besluitvorming)

 

3. Oefeningen gesprekstechnieken

 

Na het volgen van de basistraining:

 • Heeft u theoretische kennis over het uitvoeren van visitaties (uitgangspunten, juridische aspecten, het normenkader);

 • Kent u de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de visitatiecommissie (ad hoc);

 • Kunt u het normenkader van uw wetenschappelijke vereniging hanteren tijdens visitaties;

 • Weet u hoe u op een effectieve en efficiënte manier visitaties kunt voorbereiden en afronden;

 • Heeft u gesprekstechnieken geleerd en geoefend waardoor u alle informatie kunt verkrijgen om de visitatie prettig en grondig uit te voeren.

 

Doelgroep
De basistraining is bedoeld voor beginnende visiteurs (medisch specialisten en aios).

Samenvatting

Wilt u meer weten over visitatietrainingen? Neem dan gerust contact met ons op. 

Workshops

Organiseert u een congres of ander evenement? En wilt u uw geïnteresseerde leden informeren en laten inspireren tijdens een workshop? Wij delen onze kennis en ervaring over visiteren van medisch specialisten graag. Op basis van uw specifieke wensen stellen wij een workshop voor u samen. Het is mogelijk om hiervoor trainingsacteurs in te zetten.

 

Resultaat
Na het volgen van de workshop:

 • Is de kennis van de bezoekers met betrekking tot het door u gekozen onderwerp weer up-to-date;

 • Zijn de bezoekers op een interactieve manier actief geweest met het door u gekozen onderwerp.

Training op maat

Heeft u behoefte aan een training of workshop die specifiek is afgestemd op uw wensen? Bijvoorbeeld een training met alleen leden vanuit uw eigen wetenschappelijke vereniging of een training die op een andere competentie is gericht? Laat het ons weten. Op basis van uw wensen stellen wij graag – in overleg met u – een training op maat samen. Hierover worden met u aparte prijsafspraken gemaakt.

Inschrijfformulier

Vul hier uw gegevens in dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.
arrow&v
arrow&v

Bedankt voor uw inschrijving. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

 
 
 

Visitatietrainingen