top of page

Qualicura heeft circa 15 jaar ervaring in het begeleiden van visitatiecommissies bij het uitvoeren van medische kwaliteit en opleidingsvisitaties in de medisch-specialistische zorg. Onze ervaren adviseurs ondersteunen jaarlijks ongeveer 180 medische kwaliteits- en opleidingsvisitaties. Hierdoor zijn wij in Nederland de grootste partij op dit gebied. Doordat onze ervaren adviseurs meerdere landelijke wetenschappelijke verenigingen begeleiden, kunnen zij overkoepelend advies geven en hun opgedane ervaring in elke visitatie toepassen. Deze ervaring willen wij graag met uw nieuwe en ervaren visiteurs delen.

Daarom bieden wij de volgende diensten aan:

Visitatietrainingen worden geaccrediteerd door uw wetenschappelijke vereniging, doorgaans met 3-6 accreditatiepunten (afhankelijk van de duur van de training).

 

Wilt u meer weten over visitaties? Klik dan hier

Basistraining

Gaat u deel uitmaken van een visitatiecommissie en wilt u goed voorbereid zijn op deze taak? Met onze basistraining leren wij u hoe u kunt bijdragen aan een succesvolle visitatie in de medisch specialistische zorg.

 

Tijdens de basistraining visiteren wordt aandacht gegeven aan:

 

1. Introductie op de visitatiemethodiek:

 • Uitgangspunten van visiteren

 • Normen & waarderingssystematiek

 • Visitatie-instrumenten

 • Juridische aspecten

 

2. Het visitatieproces:

 • De voorbereiding van een visitatie (beeldvorming vooraf en aandachtspunten bepalen)

 • De uitvoering van een visitatie (gesprekstechnieken en time management)

 • De afwerking van een visitatie (rapporteren en besluitvorming)

 

3. Oefeningen gesprekstechnieken

 

Na het volgen van de basistraining:

 • Heeft u theoretische kennis over het uitvoeren van visitaties (uitgangspunten, juridische aspecten, het normenkader);

 • Kent u de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de visitatiecommissie (ad hoc);

 • Kunt u het normenkader van uw wetenschappelijke vereniging hanteren tijdens visitaties;

 • Weet u hoe u op een effectieve en efficiënte manier visitaties kunt voorbereiden en afronden;

 • Heeft u gesprekstechnieken geleerd en geoefend waardoor u alle informatie kunt verkrijgen om de visitatie prettig en grondig uit te voeren.

 

Doelgroep
De basistraining is bedoeld voor beginnende visiteurs (medisch specialisten en aios). 
Wilt u meer weten over visitatietrainingen? Neem dan gerust contact met ons op. 

Training op maat

Heeft u behoefte aan een training of workshop die specifiek is afgestemd op uw wensen? Bijvoorbeeld een training met alleen leden vanuit uw eigen vereniging of een training die op een andere competentie is gericht? Laat het ons weten. Op basis van uw wensen stellen wij graag – in overleg met u – een training op maat samen. Wilt u meer weten over trainingen op maat? Neem dan gerust contact met ons op.

Anker 1
Anker 2

Visitatietrainingen

bottom of page