top of page

Qualicura ondersteunt bij het ontwikkelen van medisch-specialistische richtlijnen. Medisch-specialistische richtlijnen zijn vakinhoudelijke aanbevelingen voor goede diagnostiek en behandeling. Ze vormen de basis voor de klinische besluitvorming in de spreekkamer. Richtlijnen worden vaak ontwikkeld vanuit een wetenschappelijke vereniging. Wetenschappelijke verenigingen zijn hierbij de eigenaar van de richtlijn.

Qualicura heeft ondersteund bij het ontwikkelen van richtlijnen bij verschillende ziektebeelden. Een aantal voorbeelden hiervan zijn:
•    Internationale richtlijn Craniofaciale microsomie (in ontwikkeling)
•    Nederlandse richtlijn Diagnostiek NSAID overgevoeligheid bij volwassen                  patiënten in het kader van NSAID-Exacerbated Respiratory Disease (NERD)
•    Nederlandse richtlijn Voedselprovocatie
•    Nederlandse richtlijn Standaardisatie receptuur en doseerschemas
•    Richtlijn Idiopathische intracraniële hypertensie (IIH) (in ontwikkeling)
•    Richtlijn Arterioveneuze malformatie (AVM) in de hersenen (vaatkluwen in de            hersenen) (in ontwikkeling)

De ontwikkeling van een richtlijn duurt ongeveer 2-3 jaar. Qualicura kan ondersteunen op zowel proces- als inhoudelijk niveau. Dit houdt in dat wij vanaf de zijlijn meekijken hoe de medisch specialisten zelf het literatuuronderzoek doen en de hoofdstukken schrijven. Indien gewenst nemen wij dit allemaal uit handen en betrekken de medisch specialist bij de literatuurselectie en leggen hen het concept hoofdstuk voor. Net wat bij de vereniging past. 

Naast de ontwikkeling van richtlijnen kan Qualicura u ook helpen bij verdere operationalisering van de richtlijnen. De uitvoering of bruikbaarheid van de richtlijn kan namelijk in de praktijk getest worden. Met behulp van opgestelde normen (ook wel indicatoren genoemd) worden de aanbevelingen vanuit de richtlijn in de praktijk getoetst. Hiermee worden eventuele verbeteringen doorgevoerd. Als laatste stap wordt gekeken hoe de verbeteringen van invloed zijn op de huidige visitatiemethodiek en kan de visitatiemethodiek aangepast worden. 
 

Heeft u behoefte aan herziening van het huidige normenkader of de visitatiemethodiek? Lees dan hier verder.

Heeft u een vraag of bent u benieuwd wat we voor u kunnen betekenen? Bekijk onderstaande video en neem contact met ons op.

Richtlijnontwikkeling

bottom of page