top of page

Qualicura ondersteunt bij het ontwikkelen van medisch-specialistische richtlijnen. Medisch-specialistische richtlijnen zijn vakinhoudelijke aanbevelingen voor goede diagnostiek en behandeling. Ze vormen de basis voor de klinische besluitvorming in de spreekkamer. Richtlijnen worden vaak ontwikkeld vanuit een wetenschappelijke vereniging. Wetenschappelijke verenigingen zijn hierbij de eigenaar van de richtlijn.

Qualicura heeft ondersteund bij het ontwikkelen van richtlijnen bij verschillende ziektebeelden. Een aantal voorbeelden hiervan zijn:
•    Internationale richtlijn Craniofaciale microsomie (in ontwikkeling)
•    Nederlandse richtlijn Diagnostiek NSAID overgevoeligheid bij volwassen                  patiënten in het kader van NSAID-Exacerbated Respiratory Disease (NERD)
•    Nederlandse richtlijn Voedselprovocatie
•    Nederlandse richtlijn Standaardisatie receptuur en doseerschemas
•    Richtlijn Idiopathische intracraniële hypertensie (IIH) (in ontwikkeling)
•    Richtlijn Arterioveneuze malformatie (AVM) in de hersenen (vaatkluwen in de            hersenen) (in ontwikkeling)

De ontwikkeling van een richtlijn duurt ongeveer 2-3 jaar. Qualicura kan ondersteunen op zowel proces- als inhoudelijk niveau. Dit houdt in dat wij vanaf de zijlijn meekijken hoe de medisch specialisten zelf het literatuuronderzoek doen en de hoofdstukken schrijven. Indien gewenst nemen wij dit allemaal uit handen en betrekken de medisch specialist bij de literatuurselectie en leggen hen het concept hoofdstuk voor. Net wat bij de vereniging past. 

Naast de ontwikkeling van richtlijnen kan Qualicura u ook helpen bij verdere operationalisering. Van richtlijnen of andere processen. Met behulp van opgestelde normen (ook wel indicatoren genoemd) worden eventuele verbeteringen doorgevoerd. Als laatste stap wordt gekeken hoe de verbeteringen van invloed zijn op de huidige visitatiemethodiek en kan de visitatiemethodiek aangepast worden. 

Heeft u een vraag of bent u benieuwd wat we nog meer voor u kunnen betekenen, neem dan contact met ons op.

Voor een verdere indruk verwijzen we tot slot naar onderstaande video.

Richtlijnontwikkeling en kwaliteitsprojecten

bottom of page