top of page

Kennismaken met...
Nikki Smolders

Naam: Nikki Smolders

Functie: Adviseur richtlijnen en kwaliteitsprojecten

06-45796446

Wie?

Nikki Smolders, adviseur richtlijnen en kwaliteitsprojecten sinds 2023.

Achtergrond?

In 2020 ben ik gestart met mijn universitaire studie Medische Biologie. Ik heb me daarbij gespecialiseerd in het raakvlak tussen wetenschap en maatschappij, en in de zomer van 2023 ben ik afgestudeerd. Tijdens deze studie heb ik me gespecialiseerd in de interactie tussen gezondheidszorg en bepaalde groepen mensen. Datzelfde najaar ben ik gestart bij Qualicura, waar ik artsen en wetenschappers ondersteun bij het ontwikkelen van richtlijnen, leidraden en andere kwaliteitsprojecten. Hier kan ik me professioneel verder ontwikkelen op methodologisch en wetenschappelijk vlak, zowel binnen als buiten de landsgrenzen.

Wat maakt je werk zo interessant?

Bij het ontwikkelen van richtlijnen voor artsen en artsenverenigingen krijg ik te maken met vele typen ziektebeelden. Dat varieert van bijvoorbeeld tandheelkunde tot zeldzame nieraandoeningen bij kinderen. Die variatie zorgt ervoor dat ik van allerlei medische onderwerpen iets opsteek. Ook is het belangrijk om na te gaan welk type richtlijn of kwaliteitsproject het beste past bij bepaalde ziektebeelden, afhankelijk van de kwaliteit van het wetenschappelijke bewijs dat er beschikbaar is. Daardoor is elk eindproduct weer uniek.

Met welke teams werk je zoal samen?

Bij het schrijven van richtlijnen kunnen meerdere belanghebbenden betrokken zijn. Dat kunnen medisch specialisten zijn, maar ook verpleegkundigen, paramedici en in sommige gevallen ook patiënten zelf. Datzelfde geldt voor internationale samenwerkingen, waarbij ieder lid van een werkgroep een eigen achtergrond, ervaring en expertise met zich meebrengt. Het is belangrijk om ieder een eigen stem te geven en alle belangen te balanceren.

bottom of page