top of page

Qualicura heeft ervaring met het herzien van de normen- en waarderingssystematiek van visitaties vanuit het project STeRK (Structurele Terugkoppeling Resultaten Kwaliteitsvisitaties) dat liep in de periode van 01-11-2017 tot 01-11-2019. Het doel van project STeRK was het testen van de meest optimale werkwijze om de normen- en waarderingssystematiek te onderhouden en om een kwaliteitscyclus te implementeren ten aanzien van de kwaliteitsvisitaties. Klik hier voor meer informatie over project STeRK.

Qualicura vindt het zonde om opgedane ervaring en kennis onbenut te laten en wil wetenschappelijke verenigingen graag ondersteunen bij het herzien van de normen- en waarderingssystematiek en/of de ontwikkeling van een kwaliteitscyclus ten aanzien van de kwaliteitsvisitaties. Hierbij wordt de methodiek die in project STeRK gehanteerd is toegepast. Dit houdt onder andere in dat de herziening van de normen- en waarderingssystematiek gebaseerd wordt op de analyse van de normscores van reeds uitgevoerde visitaties. De adviseurs van Qualicura kunnen deze analyse voor u uitvoeren. Daarnaast zijn de adviseurs van Qualicura bekend met de normen- en waarderingssystematiek van verschillende wetenschappelijke verenigingen waardoor zij advies kunnen geven met betrekking tot de formulering van bestaande en nieuwe normen.

 

Deze dienst is beschikbaar voor alle wetenschappelijke verenigingen, ook voor de verenigingen die eerder hebben deelgenomen aan project STeRK. Heeft uw wetenschappelijke vereniging behoefte aan ondersteuning bij het herzien van de normen- en waarderingssystematiek en/of het implementeren van een kwaliteitscyclus ten aanzien van de kwaliteitsvisitaties? Neem dan contact met ons op.

Herziening
waarderingssystematiek

bottom of page