20-07-2020: Advies voor de uitvoering van visitaties tijdens de COVID-19 pandemie

De COVID-19 pandemie en de bijbehorende noodmaatregelen hebben grote impact op de werkzaamheden van medisch specialisten en wetenschappelijke verenigingen, waar visitaties een onderdeel van uitmaken. Nadat visitaties een periode zijn geannuleerd, worden visitaties vanaf 1 september 2020 weer uitgevoerd.

 

Qualicura begeleidt en ondersteunt kwaliteits-, opleidings- en instellingsvisitaties in de ziekenhuiszorg. De afgelopen periode heeft Qualicura zorgvuldig invulling gegeven aan de wijze waarop visitaties vanaf 1 september 2020 kunnen worden uitgevoerd, rekening houdend met de maatregelen van het RIVM. In het advies dat Qualicura hierover heeft opgesteld zijn drie visitatiescenario’s uitgewerkt die een leidraad vormen voor overwegingen en beslissingen over de uitvoering van visitaties in de 1,5e meter samenleving.

 

Bent u benieuwd naar het advies? Wij lichten u dit graag nader toe. Neem contact met ons op via: info@qualicura.nl of 085-4894934.

01-07-2020: De nieuwe website staat online!

Wellicht heeft u het al gemerkt: onze website heeft een nieuw uiterlijk gekregen. We zijn er met de stofbezem doorheen gegaan en hebben de pagina’s en de content wat opgefrist. Naast het nieuwe uiterlijk, zijn er ook veel nieuwe pagina’s te ontdekken. Wist u bijvoorbeeld al dat wij ook visitatietrainingen aanbieden en congressen voor u kunnen organiseren? Daarnaast komt u op de pagina Detachering & Consultancy meer te weten over het werk waar onze adviseurs u langdurig of kortdurend bij kunnen ondersteunen.

 

We horen graag uw mening over de nieuwe website.

Nieuws